Världen är ett gökbo (mentalinstitution)

Denna sanningsbombs-krönika publicerades i fristående tidningarna, vaken.se, Nya tider och Newsvoice. den 15 december 2021.

Read More
En manifestation för sanningen

Krönika om den 6:e mars 2021, när jag och Filip åkte in för Tusenmannamarschen.

Read More
I BUILT MY SITE FOR FREE USING